Antibiotík sa predpisuje veľa, CRP test každá poisťovňa nezaplatí

Antibiotík sa predpisuje veľa, CRP test každá poisťovňa nezaplatí

- Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou spotrebou antibiotík. Tie teraz europarlament odporúča predpisovať zodpovednejšie, medzi iným radí pred ich predpisovaním potvrdiť ich potrebu vhodnou diagnostikou. Väčšina antibiotík, 80 percent, sa pacientom v SR predpíše v ambulanciách. V rámci znižovania preskripcie antibiotík je preto povinnou výbavou ambulancií všeobecných lekárov prístroj pre stanovenie C reaktívneho proteínu (CRP). Vyšetrenie, ktoré má potvrdiť opodstatnenosť antibiotík, však v prípade lekárov pre dospelých zaplatí iba jedna zdravotná poisťovňa.

Nad rámec kapitácie im CRP vyšetrenie hradí iba Union zdravotná poisťovňa. Podľa hovorkyne Judity Smatanovej za neho lekárom platí 4,41 eura. Dôvera, naopak, nedáva za CRP vyšetrenie všeobecným lekárom pre dospelých navyše nič. \"CRP vyšetrenia sú zahrnuté v platbách za kapitáciu,\" povedal PR špecialista poisťovne Matej Štepianský. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vyšetrenie tiež neplatí. \"V prípade potreby môže lekár pacientovi urobiť CRP vyšetrenie a poisťovňa ho uhradí priamo laboratóriu,\" priblížila jej hovorkyňa Petra Balážová.

Vyšetrenie CRP prístrojom pre detských lekárov hradia všetky poisťovne, každá však inou výškou. Najviac platí Union ZP, suma je rovnaká ako v prípade lekárov pre dospelých - 4,41 eura. Dôvera pediatrom prepláca vyšetrenie vo výške troch eur, a to u pacientov do dovŕšenia 19. roku života. VšZP uhrádza vyšetrenie pre poistencov do 18 rokov veku vrátane, cena za výkon je 2,75 eura.

Na nadmerné užívanie antibiotík upozorňujú aj slovenskí europoslanci. \"Spotreba antibiotík v SR je ešte vyššia ako priemer v krajinách OECD. Alarmujúca situácia potrebuje adekvátne riešenia,\" povedal europoslanec Branislav Škripek. Kým spotreba antibiotík vyjadrená v odporúčanej dennej dávke na 1000 osôb je na Slovensku 23,8, priemer v krajinách OECD je 20,5. Škripek pripomína odhad, že do roku 2050 bude vo svete každoročne umierať desať miliónov ľudí v dôsledku výskytu nových super odolných baktérií.

Strata účinnosti antibiotík je celosvetový problém, predstavuje reálnu hrozbu vo verejnom zdravotníctve. Nadmerné užívanie antibiotík prispieva k odolnosti baktérií, čo sa prejavuje výskytom nových super baktérií odolných voči všetkým antibiotikám. Odolnosť baktérií voči používaným antibiotikám narastá rýchlejšie, ako sú zavádzané nové antibiotiká do klinickej praxe. Europoslanci preto vyzvali farmaceutické spoločnosti na zvýšenie investícií do vývoja nových antimikrobiálnych látok a požiadali Európsku komisiu, aby zvážila podporu vývoja nových antibiotík.

\"Je dôležité, aby sa pacientom vydávalo len predpísané množstvo antibiotík potrebných na liečbu, a to len v prípadoch, kedy je zrejmé, že je nevyhnutné ich nasadiť. Taktiež je potrebné dohliadať na to, aby sa znížilo používanie antibiotík v potravinárskom priemysle,\" uviedla europoslankyňa Jana Žitňanská.2015-06-01