O nás

Keď ide o zdravie je dobré mať nablízku partnera ktorému môžete dôverovať – to je dôvod, prečo bolo v roku 2009 založené združenie lekární Partner. Zameriavame sa na poskytovanie dôveryhodných služieb zdravotnej starostlivosti prostredníctvom našich odborne vysokoškolsky vzdelaných farmaceutov. V lekárňach Partner prejavujeme osobný záujem v otázkach týkajúcich sa vášho zdravia. Združenie lekární Partner je založené na ponechaní si vlastnej autonómie každej jednej lekárne, takže nie sme klasickou sieťou s jedným majiteľom, ale samostatnými jednotkami, ktoré však majú výhodu združenia. Preto sú naši zákazníci väčšinou obsluhovaní priamo majiteľmi lekární. Všetci pracovníci siete Partner pracujú spoločne, aby vám poskytli čo najlepšie rady, skúsenosti a odbornú pomoc.

Naše služby v lekárnickej oblasti poskytujeme v lekárňach Partner na celom území Slovenska.

Podporovateľom združenia lekární Partner je spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., člen skupiny PHOENIX group, ktorá je na európskom trhu jednou z najväčších spoločností v oblasti veľkodistribúcie liečiv. Vďaka tomu môže PHOENIX group zastrešovať v 15 krajinách viac ako 9000 nezávislých lekární, ktoré sú tak spolu s lekárňami PARTNER členmi najväčšej siete spolupráce lekární v Európe.

Sme hrdí na to, že prostredníctvom cenných rád našich lekárnikov pomáhame k riešeniu problémov svojich zákazníkov.

Phoenix.sk