Ako meniť a adaptovať postoje v lekárni

Ako meniť a adaptovať postoje v lekárni

Ani lekáreň sa nevymyká z poznania, že úspech je kategóriou kvalít osobnosti človeka a fenoménom s pomerne silným a čitateľným osobnostným, verejným i konkurenčným dopadom.

A pravdou je aj to, že úspech v lekárni má svoje všeobecné i konkrétne špecifiká a kritériá. Lebo sa posudzuje z vonku i z vnútra v dvoch polohách, a to ako úspešné zdravotnícke zariadenie a ako dimenzia biznisu. Čiže úspech lekárnika a majiteľa lekárne je v jeho ponímaní z hľadiska lekárnika a farmaceuta – poskytovateľa lekárenskej starostlivosti a z hľadiska úspešného podnikateľa, manažéra, biznismena.  To predpokladá, že na úspech sa každý pozerá po svojom..., teda na základe vlastných kritérií hodnôt a potrieb i očakávaní. A ten koho sa úspech bytostne, existenčne a motivačne dotýka vo forme presadenia a preukázania okoliu status o vlastných schopnostiach a mierach úspechu, sa pozerá na vlastný i cudzí úspech ináč ako okolie, konkurencia, pacienti,  iné lekárne...


Lekáreň je pod ustavičným legislatívnym, ekonomickým, personálnym i konkurenčným tlakom, zmeny sú intenzívne a agresívne a ďalšie napredovanie lekárne v mnohom závisí práve od toho akú cestu k úspechu zvolí majiteľ lekárne, lekárnik a manažér lekárne. Jednou z možností ako sa dostať k úspechu je odhodlať sa a vedieť zrealizovať prestavbu organizácie činností lekárne ako firmy i zdravotníckeho zariadenia, tak aj svojho lekárnického a   manažérskeho myslenia.


Že je úspech o perspektíve je jasné a to predpokladá, že sa na lepšiu perspektívu svojej lekárne budú majitelia lekární pozerať cez balík rôznych možností a schopností, ktoré sú ich ako súčasťou, tak aj určitými výzvami, ktoré je potrebne prijať a realizovať... Možno práve kríza prišla s axiómami, kedy treba jednoznačne prehodnotiť ako vlastný potenciál, tak  konkurenciu a aj nové výzvy a príležitosti. Niekto sa totiž pod tlakom krízy (vonkajšej i vnútornej) priam „zosype“ a niekto práve pod „tlakom“ dokáže produkovať  nové kreatívne myšlienky a nápady a začať ich dynamicky realizovať, akoby toto mal byť ten správny impulz. Samozrejme, že každý to nedokáže. A to evokuje k tomu, že treba siahnuť po prestavbe organizácie myslenia a postojov, teda absorbovať potrebu zmien priorít a hodnôt.


Potom musí byť jasné každému, že ten kto stojí za tárou, riadi lekáreň, zamestnancov a manažuje lekárenskú starostlivosť i pacientov  musí zodpovedne predpokladať nevyhnutné zmeny organizácie myslenia, hodnôt, priorít, postojov, potrieb a konania a tiež aj zmenu organizácie činností lekárnika ako majiteľa a manažéra v lekárni a aj zmenu v organizácii lekárne. Pretože práve kríza poukazuje na to, že mnohé veci a javy ani v lekárni nepôjdu ako doteraz, možno samozrejme a bezbolestne. Bez znalostí to však nepôjde. Experimentovanie na báze pokusov a omylov by malo byť minimálne, respektíve žiadne. To je predsa jeden z hlavných znakov správneho manažéra, ktorý sa „púšťa“ do prestavby a organizačných zmien v lekárni. Nech sa mýli konkurencia, ale ja si to vo svojej lekárni nemôžem a nesmiem dovoliť! Aj v rámci zmeny myslenia u seba, transformácie hodnôt a priorít lekárne a aj v rámci posudzovania konkurenčného prostredia či správania sa zdravotných poisťovní a distribučných spoločností.


V daných prípadoch si treba nielen uvedomiť, ale aj pripustiť či by to čo dnes robí majiteľ lekárne, nešlo inak – ináč – lepšie – účinnejšie – efektívnejšie – možno ľahšie..., a to samozrejme, že s cieľom byť konkurenčne lepší k pacientom a s cieľom dosiahnuť väčšiu ekonomickú progresivitu a samozrejme aj profit.


Organizácia seba a organizácia lekárne však súvisí s pripustením a realizovaním zmien a to aj takých, ktoré boli doteraz odmietané ako neprípustné alebo nemožné.  Ako sa k nim dostať, ako ich prijať, ako k nim pristupovať, ako sa k nim odhodlať a ako sa ich nebáť? Ako vybočiť z koľají, ktoré sú nostalgické a pohodlné a niekedy aj momentálne bezbolestné...? Konkurencia a výzvy však nečakajú! Majiteľ lekárne si  musí na základe konkrétneho  priestoru a času nájsť alternatívy a dimenzie na realizáciu zmien a prestavby vo svojej hlave, vo svojej filozofii hodnôt a priorít a musí triezvo a zodpovedne všetky „ponuky a vzruchy“ vyhodnotiť a zabezpečiť vnútorný priestor pre racionalitu rozhodnutia pre zmeny v lekárni.


Niekedy si stačí uvedomiť tzv. syndróm vlastného vyhorenia alebo aj tzv. veľkého ohňa v lekárni..., že už neviem, nevládzem, nemám predstavu..., resp. čo by sa stalo s vami (myslenie, konanie, hodnoty, postupy...), ak by lekáreň „zhorela“ od základov?!


V každom prípade je potrebné začať od znova a to chce pracovať už so zmenami a s inou vnútornou a vonkajšou organizáciou lekárnika a i lekárne.


V tejto súvislosti je potrebné zamerať pozornosť najmä na nasledovné organizačné činnosti potreby nástupu organizačných zmien:


- skontrolujte v lekárni z pohľadu zamestnávateľa, obchodného partnera a podobne každý obchodný, pracovnoprávny a aj priateľský vzťah a riadne ho vyhodnoťte


-
prehodnoťte svoj vzťah s personálom


- prehodnoťte a preverte životaschopnosť svojej lekárne z pohľadu organizačnej štruktúry a efektivity práce


- premýšľajte o vlastnej dokonalosti, resp. nedokonalosti ako majiteľa a manažéra lekárne


- rozmýšľajte o tom ako byť najlepší vo svojej lekárni a ešte lepší ako ostatné lekárne naokolo


- prepracujte svoju osobnostnú kariéru v lekárni, v rodine, medzi priateľmi, v oblasti záujmov a relaxu


- prestavajte svoju vnútornú organizáciu od základov a usporiadajte ju podľa nových priorít

 
Samozrejme tých činností a výziev na zmenu štruktúry organizácie v lekárni je viacej a možno ich prirodzene kombinovať..., ale ich aplikácia je závislá jedine na majiteľovi lekárne, tak ako aj jeho samotný úspech ako lekárnika. Úspech v lekárni si fakt vyžaduje zmeny, zodpovednosť a vytrvalosť v hodnotách lekárnika, manažéra, biznismena i samotnej štruktúry osobnosti. Jeho základom je prijatie úspechu za základnú filozofiu za tárou a zbavenie sa strachu a obáv zo zmien. Organizácia prestavby myslenia a postojov sa nezaobíde hlavne bez sebadôvery a schopnosti racionálne a dostatočne vyhodnocovať kroky vedúce k zmenám na báze korekcie rozhodnutí a zodpovedností. Zmena názorov a postojov v rozhodovaní nie je nič čo by malo deštruovať a rozkladať ego lekárnika, manažéra a majiteľa lekárne, je to nevyhnutné a  jednoznačne v dynamike prijímania zmien a ich využitia vo svoj prospech aj potrebné, teda pre prospech a životaschopnosť svojej lekárne.
 
 
Autor článku: J.O.
Zdroj fotografii: www.sxc.hu