Stres a meditácia

Stres a meditácia

Kvalitu našich pocitov, myšlienok, konania, čiže kvalitu nášho života ovplyvňujú najmä štyri entity, ktoré sú na vstupe do nášho organizmu, a to strava, dych, pohyb a stres. Liečebný životný štýl spočíva vo výbere vhodnej stravy, pracujeme s dychom, vedome sa pohybujeme a ovplyvňujeme stres. Dnes sa zamyslíme nad stresom, nad všetkými impulzmi, ktoré cez päť zmyslov pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú naše emócie, pocity, myšlienky, naše jednanie, kvalitu našej radosti z prežitku danej chvíle.

Dennodenne nás ovplyvňuje množstvo informácií, tlaky okolia, vnútorné pnutia, elektronický a magnetický smog, environmentálne záťaže, spoločenské, ekonomické krízy, tlaky na náš výkon a množstvo iných vplyvov. Odčerpáva to množstvo síl, ruší sa naša pohoda a dostávame sa do  nerovnováhy, chradneme. Čo s tým? Relaxácia je prvou voľbou nášho súboja so stresom. Mnohí vyrážajú do lesov, navštevujú športoviská, cestujú na dovolenky, navštívia kostol, spoveď, putne miesto a podobne. Relaxácia má však popri tejto pasívnej forme aj svoju aktívnu podobu. Spočíva v aktívnom obrátení svojho vedomia do svojho vnútra, v aktívnom navodení si pokoja, vnútornej pohody, čím vyrovnáme dominanciu sympatického nervového systému. Táto forma relaxácie sa získava až niekoľkotýždňovou praxou. Najúčinnejšou formou zvládania stresu je meditácia.

Je to najväčšie dobrodružstvo, na ktoré sa môže ľudská myseľ vydať. Meditácia znamená byť, nič nerobiť, na nič nemyslieť, žiadna aktivita, žiadne myšlienky, žiadne emócie. Ste tu a teraz a  nekonečná radosť, radosť z prebudenia, radosť z vlastnej prítomnosti, radosť z vlastného jasne si vedomého bytia. K nácviku meditačných techník je potrebné si nájsť niekoho, kto pozná všetky meditačné úrovne a bude bezpečne meditujúceho sprevádzať. Výber učiteľa je veľmi dôležitý.

Techniky meditácie prispievajú k rozvoju sebapoznania, sebakontroly, k celkovému rozvoju našej osobnosti. Pri meditácii sa najskôr vykonávajú cvičenia, ktoré navodzujú úplné telesné uvoľnenie a duševný pokoj. Ďalej sa zlepšujú schopnosti koncentrácie, tvorivosti a imaginácie. Potom sa obraciame k obsahu vlastného vedomia, k našim vlastnostiam, predstavám a spôsobom myslenia. Často si myslíme, že sa dobre poznáme,  avšak skoro zistíme, že o sebe toho ešte veľa nevieme. Možno objavíme množstvo pozitívnych vlastností, ako súcit, lásku, disciplínu, spokojnosť, radosť, cieľavedomosť, hlbokú vnútornú blaženosť. Niekedy nás môžu zaskočiť aj negatívne vlastnosti. Ak poctivo preskúmame svoje vnútro, možno zistíme, že žijeme v zajatí strachu, žiadostivosti, závisti, žiarlivosti, netolerantnosti, márnomyseľnosti a pod. V meditácii sa učíme chápať seba samých a ostatných. Naše myslenie sa cibrí a prečisťuje. Tak sa stávame schopnými vyhnúť sa mnohým životným problémom, respektíve nájsť ich riešenie. Nakoniec spoznáme skutočný zmysel svojho bytia i svoj životný cieľ.

Praktický príklad - základný, prípravný stupeň pre každodennú prax, vhodný pre každého

  • Sadnite si čo najpohodlnejšie, doma alebo v prírode tak, aby ste vydržali byť nehybný počas celého cvičenia.
  • Trup je vzpriamený, hlava, šija a chrbát sú v jednej priamke.
  • Dlane ležia na kolenách, resp. na stehnách.
  • Zavrite oči, uvoľnite tvár, očné viečka a čelo, uvoľnite si celé telo, od špičiek nôh až po temeno hlavy. Postupne sa uvoľňujte v trvaní asi 5 minút.
  • Usilujte sa upokojiť myšlienky a pocity a skúste spočinúť v pokoji asi na 10 minút.
  • Pretrite si dlane, priložte na tvár, prehrejte si svaly na nej a otvorte oči. 

Autor: RNDr. Allan Dudinský