Viete poskytnúť prvú pomoc?

Viete poskytnúť prvú pomoc?

To, že poskytnutím prvej pomoci môžeme zachrániť ľudský život je všeobecne známe. Častokrát sa ale stáva, že v momente, keď sa ocitneme v život ohrozujúcej situácií zabúdame, akým spôsobom vykonať záchranné úkony. Poďme si preto povedať, čo všetko je potrebné ovládať o základoch prvej pomoci. 

 

Prvá pomoc a jej všeobecné zásady 

Prvú pomoc môžeme laicky charakterizovať ako určitú skupinu opatrení a postupov, ktoré vykonávame pri náhlom ohrození života. Práve týmto zákrokom sme schopní stabilizovať zdravotný stav postihnutej osoby až do momentu príchodu rýchlej zdravotnej pomoci. Aj keď má mnoho ľudí z poskytnutia prvej pomoci veľký strach a rešpekt, je dôležité poznamenať, že správne poskytnutá pomoc dokáže zachrániť život. 

 

Prvá pomoc však nie je iba morálnou povinnosťou každého človeka, ale aj zákonnou. Podľa trestného zákona je povinný poskytnúť takúto pomoc každý, kto nie je v ohrození života. Ak by vám však popri záchrane hrozilo nebezpečenstvo akým je popálenie, utopenie alebo výbuch horľavín, je potrebné privolanie rýchlej zdravotnej služby, ktoré sa taktiež považuje za poskytnutie prvej pomoci.  

 

V prípade, že sa obávate, že budete mať s poskytnutím pomoci problém, prípadne ju neposkytnete správne, pomôže vám karta prvej pomoci, ktorú si môžete vytlačiť a mať ju pri sebe ak by takáto situácia nastala. Kartičku si viete stiahnuť tu a stačí si ju vložiť do peňaženky, aby ste ju mali vždy pri sebe. 

 

Privolanie rýchlej pomoci  

Pri volaní na tiesňovú linku je potrebné poskytnúť nevyhnutne dôležité informácie, akými sú: 

 • Čo sa stalo - (druh udalosti, podľa toho sa rozhoduje aké sily a prostriedky je potrebné vyslať na miesto) 

 • Kde sa to stalo - (objekt, obec, lokalita, okres, kraj) 

 • Komu sa to stalo - (postihnutí, poškodenie majetku, ohrozenie životného prostredia) 

 • Kedy sa to stalo - (dátum a čas) 

 • Poskytnutie doplnkových informácií - (kto volá, uvedenie telefónneho čísla pre spätné volanie) 

 

Pre kontaktovanie tiesňovej linky môžete použiť číslo 112, ktorým kontaktujete všeobecnú tiesňovú linku. Číslo 155 slúži pre privolanie Záchrannej zdravotnej služby - sanitky.

 

Prvá pomoc pri bezvedomí  

Ako prvé je potrebné aby ste sa presvedčili, že postihnutá osoba je skutočne v bezvedomí. Zistite to oslovením, miernym zatrasením. Ak neprichádza žiadna reakcia, je potrebné: 

 

 • Zavolať záchrannú službu 

 • Nasadiť si ochranné prostriedky 

 • Otočiť osobu na chrbát a mierne jej zakloniť hlavu - týmto spôsobom sa spriechodnia dýchacie cesty 

 • Zistiť či osoba v bezvedomí dýcha  

 • Ak osoba dýcha normálne, čakajte na záchrannú zložku  

 • Ak osoba lapá po dychu alebo nedýcha vôbec, zahájte oživovanie alebo resuscitáciu

 • V prípade, že má osoba vyrazený dych, postačí kľudné upokojovanie, telo začne po chvíli samo dýchať  

 

Prvá pomoc resuscitáciou  

Ako sme vyššie spomenuli, v prípade, že postihnutá osoba nedýcha, lapá po dychu, chrčí alebo je v bezvedomí, je potrebné zahájiť kardiopulmonálnu resuscitáciu. Aký je postup?  

 • Postihnutého uložte do polohy na chrbát, v najlepšom prípade na tvrdú podložku 

 • Hmatom nájdite priestor uprostred hrudnej kosti 

 • Začnite masáž srdca. Na miesto na hrudníku položte hranu ľavej ruky a na ňu naprieč položte dlaň pravej ruky. Prsty majte vo vzduchu a stláčajte v tempe 100-200 krát za minútu, približne do hĺbky 1/3 hrudníka  

 • V prípade, že ste zdravotník, môžete vykonávať aj kombináciu z úst do úst v pomere 30:2, čo znamená, 30 stlačení ku 2 vdychom. Ak je na blízku defibrilátor (AED prístroj), je na mieste využiť aj ten.  

 • Resuscitáciu neprerušujte až pokiaľ nezačne postihnutý samostatne dýchať alebo do príchodu záchranných zložiek 

 

Resuscitácia novorodenca 

Ak sa jedná o záchranu novorodenca, je potrebné uloženie bábätka na predlaktie tvárou dolu. Dôležité je, aby bola hlavička nižšie ako telo, čo pomôže k uvoľneniu dýchacích ciest. Udrite novorodenca 3 až 5 krát dlaňou medzi lopatky smerom von z dýchacích ciest. Bábätko otočte a vdychujte malé množstvo vzduchu iba do nosa dieťaťa a jeho úst. Srdce masírujte pomocou dvoch prstov.  

 

Máte doma bábätko?

Odporúčame zaobstarať si monitor dychu, ktorý dokáže rýchlo zachytiť zastavenie dýchania a upozorniť na to vysokým tónom rodičov.  

 

Prvá pomoc pri krvácaní 

Prvá pomoc pri krvácaní sa mení v závislosti od druhu zranenia a typu krvácania. Ak sa jedná o zapichnutý predmet v bruchu alebo hrudníku, nevyťahujte ho. V tejto situácií je dôležité upokojovať zraneného a čakať na rýchlu zdravotnú pomoc.  

 

Ak však ide o hlbokú ranu, z ktorej pravidelne rytmicky strieka krv, stlačte ju rukami. Pri veľmi silnom krvácaní použite škrtidlo. Končatinu je potrebné silno utiahnuť 1cm nad ranou. To sa ale netýka drobných rán, ktoré stačí len dezinfikovať a prekryť sterilným obväzom.  

 

Prvá pomoc pri popálení  

Podávať prvú pomoc pri popálení môže byť veľmi nebezpečné ako pre záchrancu, tak aj pre postihnutého. Ak je to možné, je v prvom rade dôležité opustiť horúce miesto a odviezť všetkých do bezpečia. Pomoc pri popáleninách spočíva v pravidle 3x15. Čo to ale znamená? Zo vzdialenosti 15cm chlaďte postihnuté miesto s 15 stupňovou vodou po dobu 15 minút. Vyhnite sa studeným veciam a ľad nikdy na ošetrenie nepoužívajte. Popáleninu taktiež ničím nenatierajte a používajte iba sterilný obväz.  

 

Ak však ide o miernejšie popálenie, napríklad horúcou vodou, najlepší spôsob ako ošetriť ranu je ponechať postihnuté miesto pod slabým prúdom vlažnej vody po dobu 20 minút.