Alzheimerova choroba - Dá sa jej predísť?

Alzheimerova choroba - Dá sa jej predísť?

Alzheimerova choroba -  ako môžeme pacientom zlepšiť život?  

 

Alzheimerova choroba je pomerne známym ochorením, ktoré patrí k tým najťažším formám stareckej demencie. Diagnóza sa však za posledných desať rokov začala objavovať aj u ľudí okolo štyridsiateho roku života.  Na Slovensku ňou trpí 50 až 60 pacientov, o ktorých sa stará približne 100 až 150 tisíc rodinných príslušníkov a opatrovateľov. Nakoľko ide o nevyliečiteľné a progresívne ochorenie, príznaky bývajú s plynutím času závažnejšie a problematickejšie. Ako dokážeme znížiť riziko choroby, aké sú jej príznaky a ako môžeme pomôcť alzheimerovým pacientom sa dozviete v článku.  

 

Diagnóza z neurologického hľadiska  

Alzheimerova choroba spôsobuje v ľudskom mozgu poškodenie a zánik buniek, ktoré sú známe ako neuróny. Práve nervové bunky tvoria vzájomné prepojenie a vytvárajú akési siete, ktoré zabezpečujú rôzne dôležité funkcie. Ich poškodenie a narušenie vedie k nezvratným mozgovým zmenám, medzi ktoré patrí aj rozsiahla a nenávratná porucha pamäti. 

 

Pri akých príznakoch spozornieť?  

Už laicky môžeme predpokladať, že prvým a jasným príznakom je strata pamäte, ktorá začne určitým tempom ovplyvňovať bežný život. Medzi ďalšie znaky, ktoré by sa nemali podceňovať patrí aj:  

 • Problémy s formulovaním viet 

 • Zlá orientácia aj v známom prostredí  

 • Časté zmeny nálad a správania 

 • Agresívne správanie 

 • Nezáujem o okolitý svet 

 • Neschopnosť nachádzať svoje veci 

 • Ukladanie vecí na absurdné miesta 

 • Časová dezorientácia  

 

Myslite na prevenciu  

Aj keď sa dodnes vedecky nepodarilo zistiť presné príčiny ochorenia, výskumy potvrdzujú, že jedným z dôvodov môže byť  kombinácia zlého životného štýlu a genetických faktorov. Vysoký krvný tlak, fajčenie, alkohol, diabetes či obezita sú ďalšími faktormi, ktoré ničia cievy, zvyšujú riziko cievnej aj mozgovej príhody a môžu mať za následok rozvoj demencie v živote. Je preto veľmi dôležité starať sa o svoje telo a dodržiavať zdravý životný štýl, ktorým môžeme tejto vážnej chorobe predísť. Čo všetko viete urobiť pre prevenciu?  

 

 • Dbajte o fyzickú aktivitu  

 • Zdravo sa stravujte 

 • Stimulujte mozog 

 • Snažte sa o sociálnu interakciu 

 

Starostlivosť o chorého človeka 

Nástup choroby v prípade našich blízkych je častokrát veľmi náročnou situáciou pre obe strany. Porozumieť ochoreniu a podporovať pacienta je nevyhnutnou súčasťou adaptácie. Pomôžeme vám s niekoľkými praktickými radami, ktorými uľahčíte mentálny aj zdravotný stav vášmu najbližšiemu a taktiež aj vám.   

 • Zapisujte všetky dôležité termíny a veci 

 • Dvere sa snažte zrozumiteľne označiť  

 • Dôležité veci odkladajte stále na to isté miesto 

 • Zamedzte chorému človeku kontakt s plynom či elektrinou

 • Používajte papieriky na označovanie vecí  

 • Buďte pokojný a chápavý 

 • Buďte rešpektujúci a priateľský poslucháč 

 • Získavajte viac informácií o diagnóze a snažte sa čo najlepšie ochoreniu a pacientovi porozumieť 

 

Ak sa staráte o človeka s Alzheimerovou chorobou a máte pocit, že ste psychicky či fyzicky vyčerpaný, nehanbite sa požiadať o pomoc. V prípade, že nemáte vo svojom okolí blízkych, ktorí by vám pomohli, využite opatrovateľskú službu či špecializované zariadenie, vhodné pre ľudí s podobnou diagnózou. Nezabúdajte, že pocit vyhorenia je úplne prirodzený avšak pre opatrovateľa aj vyčerpávajúci a častokrát až zničujúci. Preto je nevyhnutné tento stav bezodkladne riešiť a nájsť vhodné východisko pre pacienta aj opatrovateľa.