Meningokok si nevyberá. Môže postihnúť kohokoľvek.

Meningokok si nevyberá. Môže postihnúť kohokoľvek.

Na Slovensku vyvolávajú ochorenia najčastejšie meningokoky skupiny B – 65 % a C – 23%. Ročne sa na Slovensku vyskytne v priemere 25 – 45 ochorení. Pacient sa mnoho ráz k lekárovi dostane až v ohrození života. Meningokokové ochorenie sa môže rozvinúť veľmi rýchlo. Sú spôsobené baktériou Neisseria meningitidis, ktoré osídľujú nos, krk a nosohltan a môžu sa z jednej osoby na druhú preniesť pri blízkom kontakte slinami, kašľom či kýchaním. Dochádza k nemu vtedy, keď sa baktéria rozšíri do tela a spôsobí závažné prejavy. Obdobie medzi počiatočnými nešpecifickými príznakmi po kolaps alebo smrť môže trvať 24 – 48 hodín. Začiatky ochorenia sa podobajú iným infekčným ochoreniam, stav sa môže ľahko podceniť alebo mylne diagnostikovať. Preto je mimoriadne dôležité poznať príznaky meningokokových ochorení.

Príznaky invazívneho meningokokového ochorenia:

✓ Triaška ✓ Prudký nástup horúčky ✓ Silné bolesti hlavy ✓ Vracanie, kŕče, hnačka ✓ U mladších dojčiat aj nechutenstvo, podráždenosť a plač ✓ Bledá alebo modrastá až škvrnitá pokožka ✓ Svetloplachosť, zmätenosť ✓ Namáhavé alebo zrýchlené dýchanie, chrochtanie ✓ Bolesti svalov a kĺbov ✓ Poruchy vedomia až bezvedomie ✓ Mdloby a prehnaná spavosť ✓ Stuhnutie šije ✓ U bábätiek vyklenutie fontanely ✓ Studené končatiny ✓ Vytváranie malých vyrážok až podkožných fliačkov – petéchií ✓ Masívne splývanie červených škvŕn z krvných podliatin do veľkých plôch pripomínajúcich čerstvé modriny – sufúzie

 

Našťastie existuje efektívny spôsob, ktorý môže pomôcť predchádzať veľmi vážnym následkom, o ktorých sme sa rozprávali s prof MUDr. Mgr. Milošom Jeseňákom, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA.

Kto je Miloš Jeseňák? - imunológ a odborník v klinickej imunológiii a alergológii na Klinike detí a dorastu UK JLF a UNM v Martine, - v súčasnosti vedie Centrum pre vrodené poruchy imunity na Klinike detí a dorastu a Klinike pneumológie a ftizeológie UK JLF a UNM v Martine, - je garantom Ambulancie klinickej imunológie na Klinike pneumológie a ftizeológie UK JLF a UNM v Martine, - vedúci: Centra pre očkovanie rizikových detí a dorastu na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine, vedúci Centra pre hereditárny angioedém na Klinike detí a dorastu a Klinike pneumológie a ftizeológie UK JLF a UNM v Martine, vedúci Centra pre periodické horúčky na Klinike detí a dorastu a Klinike pneumológie a ftizeológie UK JLF a UNM v Martine.