Lekárne PARTNER sa po prvý raz zapájajú do Svetového dňa obezity 11.10.2019

Lekárne PARTNER sa po prvý raz zapájajú do Svetového dňa obezity 11.10.2019

Aj v tomto roku si 11. októbra 2019 pripomenieme Svetový deň obezity, ktorý bol vyhlásený Svetovou obezitologickou federáciou a Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 2015. Je to celosvetová kampaň na stimuláciu a podporu praktických riešení na pomoc ľudom dosiahnuť a udržať si zdravú hmotnosť, a tak sa snažiť zvrátiť globálnu epidémiu obezity.

Obezita je ochorenie, charakterizované zmnožením telesného tuku  a jej dôsledkom môžu byť ďalšie zdravotné problémy, ako sú rakovina, cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia, rôzne psychické problémy a napríklad aj choroby pohybového aparátu. Počet ľudí, ktorí majú obezitu,  stále stúpa a pri súčasnom trende bude v roku 2025 žiť na svete s obezitou 2,7 miliardy dospelých, z toho 177 miliónov dospelých bude potrebovať liečbu v dôsledku ťažkej obezity. Na Slovensku má problémy s nadváhou a obezitou vyše 1,5 milióna ľudí.

V súčasnej dobe je dokázané, že obezita, a najmä zmnoženie vnútrobrušného tuku (obezita typu jablko) je jasným rizikovým faktorom pre kardiovaskulárne ochorenia. U ľudí s obezitou je na ich srdce požadovaný oveľa vyšší nárok ako u ľudí s normálnou váhou. Kvôli zmnoženému tukovému tkanivu vzrastá prietok krvi tukom. Srdce musí pre tento zvýšený prietok zvyšovať svoj srdečný výdaj a zvyšuje sa najmä množstvo krvi, ktoré vypustí do obehu pri jednom srdečnom sťahu. Týmto dlhodobým chronickým preťažením srdca ako pumpy dochádza  k zhrubnutiu ľavej komory srdca a následne môže dôjsť k postupne k zlyhaniu srdca. Zväčšujú sa aj ďalšie časti srdca, čo môže byť podkladom pre výskyt arytmie - fibrilácie siení. Najčastejšie ochorenie srdca spojené s zmnožením viscerálneho tuku je ischemická ochorenie srdca - angina pectoris a infarkt myokardu. Nadváha a obezita sú spájané aj s vyšším výskytom  mozgových príhod.

V minulom roku bol Svetový deň obezity zameraný na vnímanie hmotnosti obézneho človeka ako stigmu.  Slovom stigma označujeme osobu, ktorá je v spoločnosti negatívne odlíšená. Obézny človek je vystavený predsudkom a je stigmatizovaný kvôli svojej váhe. Môže sa stať terčom negatívnych útokov v škole, v práci, v osobnom živote aj v širokej spoločnosti.

Hmotnosť obéznych ľudí je pre nich stigmou, sú vystavení sociálnej izolácii, a tým je pre nich sťažené vyhľadanie účinnej podpory a uzdravenia.

Výzva v tomto roku je zameraná na:

  • uznanie environmentálnych faktorov, ktoré spôsobujú obezitu;
  • uvedomenie si spoločnej zodpovednosti spoločnosti za nezdravý životný štýl a vykonanie nápravy;
  • nepoužívať negatívne obrázky a jazyk o obezite v médiách;
  • snažiť sa zamedziť stigmatizácii ľudí s obezitou v spoločnosti.

A ako sa môžeme zapojiť a prispieť k výzve?

Lekárnici v lekárňach Partner Vám na Deň zdravia zmerajú fyziologické veličiny (krvný tlak, vypočítajú Vaše BMI a zmerajú obvod pasu) a poradia, čo máte robiť pre prevenciu nadváhy a obezity.