Prihlásiť
meno
heslo
Menu

Andropauza - mužské klimaktérium

Andropauza - mužské klimaktérium
Ženská menopauza je známa už storočia, avšak len nedávno bolo objavené, že i muži prechádzajú podobným procesem s obdobnými príznakmi. Andropauza, mužská obdoba menopauzy, bola prvýkrát popísaná v 40. rokoch minulého storočia, avšak až moderné diagnostické metódy v 90. rokoch umožnili podrobnejšie spoznať tento proces.

 

Andropauza
Odborne nazývaná „čiastočný androgénový deficit u stárnucích mužov“, je súbor príznakov spôsobených poklesom tvorby mužských pohlavných hormónov, predovšetkým testosterónu, u starších mužov. Úbytok tvorby testosterónu pomaly začína po 30. roku života, prvé príznaky nedostatku sa dostavujú obvykle mezi 50. - 55. rokom života. Na rozdiel od žien však neustáva produkcia pohlavných hormónov úplne, ale ustáli sa v starobe na úrovni zhruba 30% v porovnaní s maximom hladín v mladom veku. Pokles tvorby androgénov však nie je u všetkých mužov rovnaký. Odhaduje sa, že asi 30% mužov má hladiny testosterónu tak nízke, že pocíti symptómy andropauzy.

 

Dôsledky nízkej hladiny testosterónu
Príznaky poklesu tvorby pohlavných hormónov môžu byť u mužov veľmi podobné príznakom, aké sa vyskytujú u žien. Muž sa stáva podráždeným a neurotickým, má problémy so spánkom, zníženú chuť na sex, problémy s erekciou, často sa dostáva do stavu vyčerpanosti. Často sa tiež nadmerne potí, koža sa stáva suchou a vo zvýšenej miere vypadávajú vlasy. Dochádza k strate svalovej hmoty, naopak však zároveň vzrastá podiel tukového tkaniva. Okrem toho sa rovnako ako u žien zvyšuje riziko osteoporózy a srdcovo-cievnych ochorení.
Určit správne diagnózu andropauzy býva často problematické. Mnohí muži vôbec nie sú ochotní pripustiť si, že majú nejaké problémy. Navyše mnohí lekári často pripisujú ich problémy na vrub iných ochorení, prípadne ich bagatelizujú a pacientom doporučujú zmieriť sa s tým, že stárnu. Väčšinou ani nepomýšľajú na zníženú hladinu testosterónu. V súčasnosti sú však k dispozícii metódy na stanovenie týchto hladín v krvi a zároveň rastie i povedomie lekárov o tejto problematike, postupne sa teda mení i prístup k postihnutým mužom.
Andropauza, ktorá je pôvodu hormonálneho, by sa nemala zamieňať s tzv. krízou stredného veku. Tá prichádza okolo 40. roku života a je dôsledkom psychosociálnych zmien v živote, čo súvisí hlavne s kariérou, vývojom partnerského vzťahu a dospievaním detí. Kríza stredného veku nijako nesúvisí s hormonálnymi zmenami, hoci sa môžu niektoré zmeny najmä v chovaní muža andropauze podobať. Nástup andropauzy prichádza neskôr.

 

Terapia substitúciou testosterónu
Podávanie estrogénov ženám v menopauze je dnes už bežnou záležitosťou. Podobne sa veda v posledných rokoch zameriava na podávanie chýbajúceho testosterónu mužom. Zatiaľ je táto oblasť medicíny ešte „v plienkách“, mnohé otázky iba čakajú na svoju odpoveď,  preto sa substitučná liečba andropauzy doteraz nestala rutinnou záležitosťou. Avšak realizované štúdie naznačujú sľubné výsledky takejto liečby. Bolo preukázané, že dodatočný prísun testosterónu zlepšuje náladu, psychickú i fyzickú pohodu, znižuje podráždenosť, nervozitu, hnev, pocity smútku a únavy. Zlepšenie subjektívnych príznakov udávajú muži po 3 až 6 týždňoch podávania testosterónu. Zlepšuje sa kvalita spánku a sexuálneho života. Priaznivo sa tiež upravuje pomer mezi svalovým a tukovým tkanivom. Pravdepodobne sa z dlhodobého hľadiska znižuje i riziko srdcovo-cievnych ochorení a osteoporózy, to je však zatiaľ ešte otázkou dalšieho výskumu. Príznaky mužského klimaktéria sú v súčasnosti už aj u nás oficiálne schválené ako indikácia k podávaniu testosterónu.
Substitučná terapia testosterónom má samozrejme aj svoje riziká a nie je vhodná pre každého. Absolútna kontraindikácia je rakovina prostaty a prsníka (u mužov). Nevhodné je tiež podávanie pri chorobách pečene, srdcovo-cievnych ochoreniach, edémoch, benignej hyperplazii prostaty, ochoreniach obličiek a pri cukrovke. Podávanie testosterónu taktiež nie je vhodné, pokiaľ muž plánuje založenie rodiny, protože testosterón, hoci zvyšuje sexuálnu aktivitu, súčasne blokuje tvorbu spermií (podobne ako hormonálne kontraceptíva u žien). Z tohto dôvodu bolo jeho podávanie testované ako potenciálna mužská kontracepcia, ukázalo sa však, že je táto metóda málo spoľahlivá.
Okrem hormonálnej terapie je pri andropauze potrebné, aby muž upravil taktiež svoju životosprávu, tj. pravidelne cvičil, prijímal racionálnu stravu, vyhýbal sa zbytočne stresovej záťaži a obmedzil fajčenie a konzumáciu alkoholu.

 Vyhľadaj lekáreň
Zadajte mesto, ulicu alebo miesto kde chcete vyhľadávať Partner lekáreň

To Top