Prihlásiť
meno
heslo
Menu

Fyziologická chorobnosť alebo čo s často chorým dieťaťom?

Detský vek je prirodzene spájaný s pozorovaním, že v tomto období bývajú deti často choré. Hlavným miestom infekcií je dýchací systém. Práve infekcie dýchacieho systému predstavujú najčastejšiu príčinu návštevy ambulancie detského lekára.

Do dnešného dňa existuje pomerne málo „spoľahlivých“ údajov o tom, akú frekvenciu infekcií možno považovať za „normálnu“ a pri akom počte byť ostražitým. Podobne sa významne môže líšiť názor rodiča a lekára na to, čo možno považovať u daného dieťaťa za normu a čo už vyžaduje vyššiu pozornosť. Samotný počet infekcií je ovplyvnený rôznymi faktormi, napr. vekom či predchádzajúcou skúsenosťou imunitného systému s daným mikroorganizmom. Imunitný systém človek síce dosiahol z hľadiska fylogenézy svoju dokonalosť, na druhej strane nemožno očakávať, že nebude ľudský organizmus na infekcie nevnímavý a že budú infekcie prebiehať bezpríznakovo. Navyše mnohé zo sprievodných príznakov pri respiračných infekciách (teplota, zväčšenie lymfatického tkaniva, zvýšené prekrvenie v mieste zápalu) sú práve výsledkom ochrannej funkcie imunitného systému. Zároveň nemožno očakávať, že dieťa ktoré zaradíme do kolektívu iných detí nebude častejšie choré. Aj jeho imunitný systém sa „učí“ a „školí“ a získava skúsenosti ako a proti ktorých útokom zvonku  sa brániť a na získanie týchto skúseností potrebuje istý čas.

V detskom veku neexistuje ostrá hranica medzi neprimeranou a fyziologickou, normálnou chorobnosťou. Väčšina detí s jednoduchými RIDC netrpí na žiadne pridružené vážnejšie chronické ochorenie. Vzhľadom na tento fakt možno u týchto detí skôr hovoriť o stave ako o ochorení, ktoré sa v podstate vyrieši „samo“ s postupujúcim dozrievaním imunitného systému a nadobúdaním jeho plnej funkčnej schopnosti. To nám do istej miery umožňuje hovoriť o tzv. fyziologickej („normálnej, prirodzenej“) respiračnej chorobnosti, čo znamená, že v rámci nezrelosti imunitného systému u malých detí možno istý počet infekcií dýchacích ciest s určitými danými charakteristikami považovať za normálny bez nutnosti širokého a komplikovaného vyšetrovania a zložitej liečby. Pohľad na „fyziologickú chorobnosť“ sa líši v jednotlivých pediatrických školách, ale vo všeobecnosti možno deti rozdeliť z hľadiska koncepcie fyziologickej chorobnosti na dve vekové skupiny, a to:

 

• 1. – 5. rok života ? 6 – 8 respiračných infekcií za rok s miernym priebehom a dobrou odpoveďou na symptomatickú liečbu s prevahou výskytu v priebehu jesenných a zimných mesiacov,

• 6. – 12. rok života ? 2 – 4 epizódy za rok s rovnakými charakteristikami ako u detí menších.

Ani vyššia chorobnosť však pri miernom priebehu a chýbaní komplikácií nemusí byť predzvesťou závažného stavu a príčinou obáv lekárov a rodičov. Často ani pri detailnom vyšetrovaní imunitného systému nie sme schopní odhaliť vážnejšie odchýlky imunitných funkcií. Ak je však príčinou opakovaných infekcií skutočná porucha imunity (zriedkavá príčina), tak tieto deti vyžadujú detailné vyšetrenie špecialistov so zahájením skorej a adekvátnej liečby. V týchto prípadoch väčšinou infekcie prebiehajú komplikovane.

Uverejnené so súhlasom: doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

Autor článku: Zuzana Rišianová

Zdroj fotografii: www.sxc.huVyhľadaj lekáreň
Zadajte mesto, ulicu alebo miesto kde chcete vyhľadávať Partner lekáreň

To Top