Stres – strašiak alebo vážny problém?

Stres – strašiak alebo vážny problém?

Stresom rozumieme psychický stav človeka, ktorý je priamo ohrozovaný alebo ohrozenie očakáva. Zároveň však nie je presvedčený, či je ho obranná reakcia bude dostatočne silná. Vyvolávačmi stresu môžu byť rozličné ťažko zvládnuteľné životné okolnosti. Ak stres pôsobí dlhodobo, nahromadená energia, ktorá sa nezužitkuje, sa podieľa na rozvoji najmä srdcovocievnych ochorení, ochorení tráviaceho systému alebo psychických ochorení. Odhaduje sa, že práve stres je najbežnejšou príčinou chorôb a neduhov, ktoré sú dôvodom vyhľadávania praktického lekára až v 80% všetkých návštev pacientov. Odpoveď na stres je u každého človeka odlišná. Pod pojmom stres si vo väčšine predstavujeme jeho negatívnu stránku. Môže to byť, ale aj naopak. V rozumnej miere môže pomôcť človeku dosiahnuť jeho ciele. V tomto prípade môže motivovať a pozitívne stimulovať.

Stres postihuje prakticky každého

Poznáme rizikové skupiny. Sú nimi najmä advokáti, podnikatelia, lekári, či vedúci pracovníci. Veľakrát však nachádzame aj ľudí trpiacich stresom, u ktorých by sme to nečakali, ako napríklad dôchodcovia, študenti či vojaci z povolania.

Ak problémy a záťaž predstavujú nadmerné bremeno, tak stačí i malá prekážka, ktorá vyvolá úzkosť a depresiu. Predovšetkým vtedy, ak o sebe vieme, že sme citovo labilní a nevieme sa vyrovnať ani s malým problémom. Riešenie spočíva jednak v eliminácii a zmiernení stresu, ale i vo výchove a podpore jednotlivca pri jeho zvládaní. Stresu sa treba vyhýbať, no treba sa ho naučiť i zvládať.

Stres má negatívny vplyv na telesné zdravie človeka

Stres zasahuje prakticky všetky telesné systémy človeka. Najčastejšie sa stretávame s jeho vplyvom na srdce, cievy a krvný obeh. Následkom je nedokrvenie srdcového svalu a angina pectoris. Vyvrcholením môže byť až infarkt myokardu. Vplyvom stresu tiež dochádza k zhoršovaniu metabolických parametrov. Zvyšuje sa hladina cukru a cholesterolu v krvi. Často vznikajú bolesti hlavy a prejavujú sa príznaky migrény, ktoré  môžu byť spojené  s pocitmi nevoľnosti a precitlivenosti na svetlo a hluk či nervozitou a podráždenosťou.

Účinok na imunitný systém človeka

Dlhotrvajúcim stresom sa oslabuje imunita. Človek stráca schopnosť a potenciál účinne odolávať chorobám a infekciám. Ľahšie a rýchlejšie podlieha i banálnym sezónnym chorobám. Ľahko ochorie, ťažko a dlho sa lieči. Stres spôsobuje napätie vo svaloch, spôsobuje bolesti a spazmy svalov. Dôsledkom stresu sú i ťažkosti v intímnej oblasti. U mužov sa v skoršom veku objavujú poruchy potencie a oslabenie sexuálnej aktivity. V prípade žien ide o zhoršenie menštruačných ťažkosti.

Ako prekonať stres?

  • Vstávajte skoro – vyčleňte si čas pre seba na svoje ranné rituály, skôr ako vstane Vaša rodina
  • Podeľte sa o svoju prácu s rodinou a kolegami
  • Oddychujte počas dňa – vyčistíte si hlavu a naberiete nové sily
  • Nájdite si čas na cvičenie
  • Neberte si toho príliš naraz
  • Naučte sa hovoriť nie

Primeraný stres je dôležitý a má na človeka dobrý vplyv. Správna miera stresu nám môže pomôcť stať sa úspešnými. Vo veľa prípadoch stres podporuje kreativitu, motivuje a umožňuje nám radovať sa zo života.