Preventívne prehliadky – ako často a čo obnášajú?

Preventívne prehliadky – ako často a čo obnášajú?

Hoci o povinnosti a dôležitosti preventívnych lekárskych prehliadok vie hádam každý, často ich uskutočnenie oddaľujeme ako sa len dá. Pritom pravidelné kontroly u obvodných lekárov i špecialistov môžu pomôcť včas odhaliť množstvo nepríjemných chorôb a ťažkostí, ktoré sa nemusia prejavovať žiadnymi príznakmi či bolesťou. Viete, ktoré preventívne prehliadky by ste mali absolvovať, ako často a čo všetko to obnáša?

Všeobecný lekár

Na preventívnu prehliadku u svojho obvodného lekára majú ľudia po dovŕšení 18 rokov nárok každé dva roky. Súčasťou prehliadky býva odber krvi, rozbor moču, zmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku a pečeňové testy.

Pacientov nad 40 rokov čaká aj zisťovanie cholesterolu, triacylglycerolov a tiež EKG, ktoré napovie o činnosti srdca. Po päťdesiatke alebo v prípade pacienta, v ktorého rodine sa vyskytol karcinóm hrubého čreva alebo konečníka, lekár robí testy aj na zistenie okultného krvácania v stolici. 

Zubár

Stomatológa by mali pacienti nad 18 rokov navštíviť raz ročne. Zubár vám pri preventívnej prehliadke skontroluje chrup, parodont, mäkké tkanivá ústnej dutiny, lymfatické uzliny, medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov. Zisťuje stav dentálnej hygieny a hygienických návykov. Tiež určuje index kazivosti chrupu a parodontálny index.

Gynekológ

Pravidelnú gynekologickú prehliadku absolvujú ženy po dovŕšení 18 rokov alebo po prvom tehotenstve raz ročne. Prehliadka obnáša základné vyšetrenie vrátane vyšetrenia prsníkov pohmatom, ultrasonografické vyšetrenie malej panvy brušnou alebo pošvovou (intravaginálnou) sondou, ultrasonografické vyšetrenie oboch prsníkov vrátane regionálnych lymfatických uzlín, vyšetrenie mikrobiálneho pošvového obrazu, vaginoskopiu a kolposkopiu.

Pacientky staršie ako 23 rokov absolvujú preventívne cytologické vyšetrenie. To sa uskutočňuje v intervale 1-1-3, teda po dvoch negatívnych nálezoch dva roky po sebe sa ďalšie uskutoční o tri roky neskôr. Mamografické vyšetrenie absolvujú ženy od 40 do 69 rokov raz ročne.

Urológ

Muži and 40 rokov, v rodine ktorých sa vyskytol prípad karcinómu prostaty, majú nárok na jednu preventívnu prehliadku u urológa. U mužov nad 50 rokov sa preventívna urologická prehliadka vykonáva raz za tri roky. Jej súčasťou je sedimentácia erytrocytov a odber krvi na určené laboratórne vyšetrenia, vyšetrenie semenníkov a prostaty cez konečník, vyšetrenie moču a močového sedimentu, ultrazvukové vyšetrenie prostaty, močových ciest a obličiek a ultrasonografické vyšetrenie malej panvy.

Gastroenterológ

V prípade, že máte viac ako 50 rokov alebo rodinných príslušníkov s rakovinou konečníka preventívne prehliadky by mali zahŕňať i preventívne kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa. Robí sa raz za desať rokov, v prípade pozitívneho testu na okultné krvácanie, raz za dva roky absolvujete skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva.

Tehotné ženy

Tehotné ženy absolvujú prehliadku u zubára častejšie – dvakrát ročne. Bezplatná gynekologická prehliadka je pre tehotné ženy raz mesačne a následne šesť týždňov po pôrode. Táto preventívna prehliadka je podstatne rozsiahlejšia ako bežná prehliadku u netehotných žien.