Dentálna hygiena – pomoc  pre Vaše zuby

Dentálna hygiena – pomoc pre Vaše zuby

Čistenie zubov nás sprevádza odmalička. Mnohí z nás si však zuby stále čistia nesprávne. Riešením je okrem návštevy zubného lekára aj pravidelné absolvovanie zubnej hygieny, ktorá je určená na to, aby nás naučila, ako si správne čistiť zuby a starať sa o celú ústnu dutinu. Vďaka nej môžeme predísť vzniku zubného kazu či zápalu ďasien. V dnešnej modernej dobe dbáme na našu každodennú hygienu poctivo takmer každý. Avšak veľa z nás nemá dostatočné informácie ako vykonávať hygienu ústnej dutiny správne. Práve tá by mala byť neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života.

 

Čo je dentálna hygiena?

Dentálna hygiena je účinná liečebno-preventívna metóda modernej stomatológie, ktorá vedie k zachovaniu vlastných zubov po celý život. Zabraňuje vzniku ochorení a je akousi prevenciou pred týmito ochoreniami. Ide o najúčinnejšiu prevenciu pred ochoreniami ústnej dutiny. Jej cieľom je zabrániť poškodeniu tvrdých zubných tkanív, vzniku kazu a zabrániť vzniku zápalu ďasien. Najčastejšou príčinou vzniku chorôb tvrdých a mäkkých zubných tkanív je povlak. Je príčinou vzniku zubného kazu a zápalových ochorení. V povlaku sa ukladajú baktérie a pri nedostatočnom odstraňovaní povlaku sa baktérie v povlaku hromadia – vyvolávajú zubné kazy či zápalové ochorene ďasien. Trendom dnešnej doby je pravidelná návšteva dentálnej hygieny, ktorej cieľom je vytvoriť predpoklady na to, aby sme mohli vykonávať zubnú hygienu aj sami doma.

 Vo všeobecnosti rozlišujeme dva typy dentálnej hygieny – individuálnu a profesionálnu.

Individuálna dentálna hygiena

Individuálna dentálna hygiena je súčasťou celkovej osobnej hygieny každého človeka vykonávaná v priebehu dňa. Cieľom tejto dentálnej hygieny je odstránenie zvyškov potravy či už zubnou kefkou a pastou, rôznymi pomôckami na čistenie medzizubných priestorov alebo ústnou vodou. Tiež je dôležité odstránenie povlaku a jeho kontrola. Možné ho odstrániť je len mechanickými pomôckami ako zubná kefka, pomôcka na čistenie zubných náhrad alebo chemickými prostriedkami, ktoré sú však len na ovplyvňovanie jeho tvorby.

Profesionálna dentálna hygiena

Profesionálnu dentálnu hygienu vykonáva kvalifikovaný pracovník – dentálna hygienička v ambulantnom prostredí. Dentálna hygienička je kvalifikovaný odborník, ktorý je súčasťou stomatologického tímu a vykonáva profesionálnu dentálnu hygienu u jednotlivcov ale i skupín.

Čo je hlavnou náplňou dentálnej hygieničky?

Je dôležité uvedomiť si, že k dentálnej hygieničke prichádza pacient buď na odporúčanie lekára alebo z vlastnej iniciatívy. Tá ho dôkladne vyšetrí a na základe vyšetrenia navrhne postup starostlivosti. Spravidla začína informovaním pacienta o ochorení, ktoré sa u neho vyskytuje. Je to veľmi dôležitá fáza, keď klient vie čo je príčinou jeho ťažkostí, vie ako sa môže pred ochorením chrániť. Ďalším krokom býva inštruktáž správnej techniky čistenia zubov a medzizubných pomôcok. Ich výber závisí od typu a závažnosti ochorenia, ktoré u pacienta prebieha. Nasleduje odstránenie povlaku a zubného kameňa. Dentálna hygienička používa na odstránenie týchto ťažkostí rôzne pomôcky od ultrazvuku, cez viaceré druhy škrabiek, leštiace pasty, kefky až po pieskovač.

Ošetrenie u dentálnej hygieničky nebýva bolestivé, ak ťažkosti nie sú vážne. Ak klient prichádza s akútnym problémom, môže byť ošetrenie citlivejšie. Úlohou dentálnej hygieničky je klientom pomáhať predchádzať ochoreniam v ústnej dutine.

Aby sme predchádzali vznikom ochorení v dutine ústnej a darilo sa nám udržať terapeutický výsledok, návšteva dentálnej hygieničky nemôže byť jednorazová záležitosť. Starostlivosť by mala byť pravidelná. Vo všeobecnosti sa odporúča návšteva dentálnej hygieničky 2 x ročne avšak celkový čas strávený na dentálnej hygiene závisí od potrieb, prípadne ťažkostí pacienta.

Nezabúdajte teda na svoje ústa a zuby a venujte im dostatočnú pozornosť.